Z góry trzeba powiedzieć że nasze wiadomości o nich są skąpe. Wiadomo, że ich jest w całych Tatrach jakieś sto kilkanaście, że w ogromnej większości skupiły się w Tatrach wschodnich, a tu znowu jest ich więcej na stronie południowej niż północnej, choć te ostatnie są większe od tamtych. Leżą w różnej wysokości, przede wszystkim jednak między 1351 (Szczyrbskie) a 2000 m. Najliczniejsze są w krainie kosodrzewu i trochę ponad nią. Największy jest Wielki staw w dolinie Pięciu Polskich, bo ma 900 m długości a 450 m szerokości, zajmuje więc powierzchnię 33 ha. Leży na wysokości 1676 m, jego największa głębia wynosi 78 m. Kształt wanny jeziorne) wykazuje u badanych dotąd pewną charakterystyczną regularność: największa głębia jest stale bliżej tylnej ściany, a od niej z wylotem doliny zmniejsza się bez wybitnych załomów. O temperaturze i własnościach innych będzie mowa poniżej. Tu warto się przyjrzeć składowi chemicznemu. Nie może dziwić nadzwyczajna czystość tej wody, bo wszak powstające na tych wysokościach opady są też idealnie czyste. Ta czystość występuje zwłaszcza wtedy, gdy się do porównania weźmie jaką wodę z nizin i z potoków tatrzańskich.

Ilość stawów tatrzańskich stale maleje. Istnieją sposoby rozpoznania miejsc gdzie dawniej był staw, a to po osadach jeziornych i po charakterystycznym kształcie powierzchni doliny. Policzywszy te miejsca, otrzymujemy ilość większą od wanien dzisiaj wodą wypełnionych. Pokazuje się z tego, że jeszcze nie bardzo dawno temu, już po epoce lodowcowej, było w Tatrach jakieś dwieście kilkadziesiąt jezior, i że od tego to czasu zniknęła ich więcej niż połowa!