Od W i Pd okala Tatry wielka dolina Spisko-Liptowska. Jest ona dłuższa, ale węższa od Nowotarskiej (57 i 26 km., tamta 80 i 19 km.). Ponadto różni się o tyle od tamtej, źe Tatry ku W i Pd spadają do niej wprost, beż pośrednictwa. Jak tamtę tak i tę dzieli łagodne wzniesienie na dwie części, wschodnią odwadnia Poprad, zachodnią — Wag. Tym właśnie wzniesieniem, nieraz węższym niż 1 km., a zawsze bardzo słabo wypukłym, biegnie, zeszedł wszy z Tatr, główny dział wód europejski. Na Pd dolinę Spisko-Liptowską ogranicza długie pasmo Niskich Tatr.

Na Z Tatry nie kończą się nagle, tylko przechodzą z wolna w Hale Orawsko-liptowskie albo w tzw. Pasmo Choczańskie, które kończy się u spływu Wagu z Orawą. Istnieje jednak jednak jeden ważny rys geologiczny Tatr, z czym łączy się granica dwu krajobrazów i dwu wysoczyn. Oto na Z od Jałowieckiego potoku kończy się trzon krystaliczny Tatr i pewna seria wapieni, której reprezentantem jest np. wapień Giewontu; trzy najwyższe szczyty na tej linii t. j. Siwy wierch (1800) Ostra (1765) i Babki (1568 m.) zaznaczają ją samą i odcinają się swą wysokością od najbliższych gór pasma Choczu (1283 na Pn i 1268 m. na Pd). Dlatego uznano te 3 szczyty za zachodnią granicę Tatr.