Rozbiwszy większą bryłę, otrzymamy same wielościanki ostrokrawędziste różnej wielkości. Jeśli zaś jakaś bryła rozpada się sama przez się skutkiem wietrzenia, to powstaje gruz, »piarg« dolomityczny, w którym dużymi są już bryłki wielkości pięści, najczęstszymi zaś —wielościanki o największej osi i do kilku cm. Ta słaba spoistość, w dodatku zmienna niemal od warstwy do warstwy, objawia się ową tendencją do rozpadania się na drobne wielościan ki i jest właśnie wybitną cechą naszych dolomitów, zajmujących duże przestrzenie niepodzielnie, a jednak niezdolnych do wytworzenia jakichś wielkich form górskich. Wszędzie, gdzie dolomit nagą powierzchnią wietrzeje, spotykamy mnóstwo piargu, sypiącego się od samej góry. Tylko spoistsze partie, różne od otoczenia albo składem chemicznym, albo mniej wewnętrznie pogruchotane, ostają się jako owe dziwaczne »chłopki«.

Zupełnie inaczej zachowuje się wapień Giewontu, turni Małołączniaka, Upłazu w Kościeliskiej itd. Bardzo twardy, w dotyku szorstki, przejęty tylko nie licznymi, grubymi żyłami kalcytowymi, tworzy potężne bryły o narożach i krawędziach najczęściej zaokrąglonych. Wietrzeje stale w wielkich masach, nie rozpadając się na drobny piarg. Powierzchnia wietrzejąca tylko chemicznie, staje się z postępem tego procesu zbiorowiskiem iglic o dziwacznych kształtach, ograniczonych samymi krzywymi powierzchniami, przecinającymi się pod kątem bardzo ostrym.