Wreszcie o jednym typie źródeł należy tu jeszcze wspomnieć. Nie mają one dotąd w języku naszym osobnej nazwy, należą do kategorii źródeł, zwanej w górach Jury »vaucluse«. Mamy je u nas w dolomitach i wapieniach, np. w doi. Kościeliskiej. Ich odrębność od reszty polega na tern, że z otworu w ścianie wapiennej wypływa od razu strumień wody. Otwór jest tylko wylotem kanału albo najczęściej sieci kanałów, które sobie woda wydrążyła, dostając się z granicy dwu skał o różnej przypuszczalności w szczeliny wapienia, albo spadając jako opad wprost na wapienie czy dolomity i wnikając w ich szczeliny. Tym sposobem woda wytwarza sobie w wapieniach czy dolomitach jaskinie.

Drugim momentem nawodnienia Tatr, krajobrazowo bardziej efektownym niż strumienie, są jeziora. Zwłaszcza w grupie Tatr wysokich, są one istotną, lwią częścią ich piękna. Ale warto się im przyjrzeć nie tylko z punktu widzenia estetycznego, dla tego ich piękna, którego bardzo słabym, bezsilnym wyrazem są słowa: Jak mieniące pióra pawie tak się mieni wachlarz gór; w Tatrach świeci staw przy stawie jakby oczy pawich piór.

Dopiero gdy wnikając poza estetykę, zaczynamy badać ich genezę, ich życie indywidualne i zbiorowe, ich własności fizyczne i biologiczne, początek, rozwój i koniec, — dopiero wtedy otwiera się przed nami świat zagadnień, który kolorowemu obrazowi nadaje nieporównaną głębię.