Moreny boczne i denne powstają w ten sposób, że materiał skalny, spadający ze żlebów na lodowiec, wnika weń powoli aż dostanie się do jego dna. Wtedy posuwający się lód trze nim o brzegi i o dno doliny i w ten sposób powstaje miał i bardzo delikatna biaława glina, od której płynące z pod lodowca wody są mocno mętne. Naturalnie zdarza się czasami, że te właśnie wody układają materiał skalny zwłaszcza moreny dennej w warstwy, ale jest to objaw zupełnie lokalny.

W korycie, wypełnionym przez lodowiec, nie może oczywiście pomieścić się tyle wody, ile by jej normalnie mogło spływać. Pomimo to w dolnym końcu lodowca płynie między nim a dnem skalnym struga wody, drążąc sobie zawiłe korytarze. Prócz tego jednak po brzegach lodowca, częścią na nim a częścią na skale, spływa topniejący od promieni słonecznych lód i śnieg i ta woda wykonywa bardzo doniosłą pracę: stale charakterystycznie rozszerza koryto. Ponieważ te strugi spływają po obu bokach lodowca (który ma środek stale wypukły), więc ich działanie jest symetryczne, a polega na tern, że zwietrzałe okruchy lub bryły skalne, o ile nie padną na sam lodowiec i nie staną się tym sposobem częścią składową moreny, dostają się właśnie do nich: przy ich pomocy woda piłuje ciągle brzeg skalny. Powstaje więc na tej linii bardzo wyraźna krawędź, tern wybitniejsza, im kąt nachylenia zbocza powyżej niej jest mniejszy.