Ze zmianą warunków klimatycznych na gorsze dla siebie lodowiec staje, a potem zaczyna się cofać czyli obumiera. Mamy tu oczywiście do czynienia tylko z topnieniem lodu pod wpływem np. podniesionej ciepłoty. Spostrzegamy wtedy ciekawe rzeczy. Wał, który lodowiec przedtem pchał przed sobą, pozostaje w miejscu, tak samo pasy, które leżały na lodowcu po jego bokach, a gdyby lodowiec zupełnie stopniał, spostrzeglibyśmy takie same wały na dnie. Widzielibyśmy jednym słowem moreny lodowca. Wał na przodzie lodowca nazwano moreną czołową, po bokach—morenami bocznymi, wreszcie na dnie — morenami dennymi. Nie tylko położeniem swoim ale i materiałem skalnym, stopniem jego przerobienia różnią się moreny między sobą. Najmniejsza różnica petrograficzna jest między boczną a czołową; często można widzieć przejście bezpośrednie jednej w drugą a wtedy już tylko kształt i położenie rozstrzygają.

Morena czołowa ma w typowych przypadkach kształt półksiężycowaty i jest wtedy zwrócona stroną wypukłą ku spadkowi doliny. Składają się na nią bryły przeróżnego kształtu i wielkości, tkwiące w miale, który powstał z roztartych skał. Nie ma w niej ani śladu uwarstwienia, owszem  możliwie największy nieporządek. Morena boczna ma zazwyczaj mniej miału skalnego a stale kształt podłużnego wału, morena zaś denna — ten sam kształt ale przeważa drobny materiał skalny. Bryły i bryłki skalne mają w morenach bocznych i czołowej ledwie zaokrąglone krawędzie i stępione naroża, a tu i ówdzie (w Tatrach na ogół rzadko) zdarzają się bryły pokryte równoległymi rysami lub nawet bruzdami. Częściej zdarza się widzieć oszlifowane zbocze lub dno doliny, i to jest dalszym dowodem istnienia lodowca, świadczącym zwłaszcza wtedy, gdy w pobliżu już moreny niema.