Ponad granicą buka podszycie to jest bardzo jednostajne, najczęściej złożone z samej tylko borowiny (Vaccinium myrtillm rzadziej Pace Vitis idaea) która wtedy tak gęsto pokrywa ziemię, że zagłusza zupełnie inne rośliny, to znowu duże paprocie, zwłaszcza Aspidium spinulosum, Filix femina, F. mas, F. alpeslre. W ogóle jednak flora leśna wcale nie jest uboga, albowiem składa się na nią około 150 gatunków. Ich rozmieszczenie wskazuje na wybitną zależność od pewnych określonych warunków Klima tycznych, albowiem tylko jakieś 50 form żyje jednakowo często na stokach północnych i południowych, około 20 gatunków żyje na stokach północnych a reszta na południowych. Flora leśna, zamieszkująca wyłącznie stoki północne, wymaga zatem najoczywiściej dużej wilgoci gleby, dużych wahnień w ogóle niskich temperatur i bardzo przesianego słońca, czyli warunków, jakie istnieją wysoko na Pn, gdy flora stoków południowych jest bardziej górską.

W krainie lasów świerkowych, prócz wymienionych już buka i jodły u spodu a limby u góry (choć ta ostatnia udaje się także w dolnym reglu), są jeszcze w górnym reglu grupki drzew: jaworu (Acer pseudoplatamis), który w okazach kilkometrowej wysokości pojawia się nawet powyżej 1600 m, brzozy północnej (Betula cąrpatica jako odmiana brzozy B. pubescens Ehrh.), która dochodzi tak samo ponad 1600 m i wreszcie modrzewiu (Larix europaea), który w karłowatych okazach dochodzi do jakichś 1560 m. W krainie kosodrzewu prócz niego samego (Pinus Muglms) pojawiają się jako zwykli towarzysze: iwa śląska (Sulix silesiaca) nie ponad 1800 m, jarzębina (Sorbus aucuparia) która podchodzi z krainy niżu aż do 700m i wreszcie także .jałowiec halny (Juniperus nana).