Drugą wielką grupą czynników jest historia roślin, historia flory, albo warunki ekologiczne ubiegłej epoki lub epok. Wreszcie trzecią: konkurencja. Roślina może mieć wszystkie dane do życia w określonych warunkach ekologicznych. Gdy jednak spotka się ze silniejszą od siebie, mniej wymagającą itd. zginie na tym obszarze niechybnie, zaduszona przez silniejszą konkurentkę.

Wszystkie tu wymienione i inne nie wspomniane nawet czynniki, wpływające na życie roślin, wytwarzają taką moc niesłychanie poplątanych, zawiłych problemów, tworzą tyle zagadek a tak ciekawych, że potrzeba będzie jeszcze niejednego pokolenia badaczy, aby je choć w części wyjaśnić. W dzisiejszym stanie naszej wiedzy nie tylko że niepodobna dać jakiegoś jednolitego poglądu na całokształt zagadnień, ale nie można tego uczynić na mnóstwo pytań z osobna. Z tego bogactwa szczegółów i zagadnień oczywiście tern łatwiej wybrnąć, im ogólniej się je rozważa. A świat »żywy« ma to do siebie, iż uogólnienie można posunąć aż do granic definicji samego życia. Tylko że przez szczególną ironię ludzie zajmujący się światem życia organicznego mogą rozprawiać o istocie żywej i mogą doskonale określić np. psa, ale nie umieją powiedzieć czym jest samo życie!

Nie dochodząc do jednych ani drugich granic, możemy sobie wyodrębnić dla naszych celów zjawiska życia roślinnego w naszych górach wedle pewnych stosunków zewnętrznych, wpadających w oko każdego, nawet najmniej uprzedzonego człowieka.