Zatem w klimacie alpejskim znajdziemy tylko te rośliny, które są albo zupełnie nieczułe na klimat i mogą — »caeteris paribus« — żyć na nizinie tak dobrze jak na wysokich szczytach, albo też te, które się do niego dostosowały. Drugę grupę tworzą czynniki, mające jakikolwiek wpływ na wędrówkę roślin, a więc przystosowanie do rozsiewania np. za pomocą wiatru przez rozwój skrzydełek u nasion itd., same czynniki rozsiewanie wykonywujące, więc wiatr, ptaki, woda itd. i wreszcie czynniki hamujące jak pustynie, łańcuchy górskie, morza itd. Trzecia grupa to otaczające, żywe organizmy, a więc owady zapylające, owady rozbójnicze, które podbierają miód nie zapylając rośliny wcale, stosunek pasożyta do gospodarza, stosunek symbiozy albo współżycia itd. Dla grzybów potrzeba pewnych ekskrementów, dla roślin żyjących na próchnicy potrzeba roślin wytwarzających tę próchnicę, dla innych znowu potrzeba symbiotycznych grzybów, wytwarzających brodaweczki korzeniowe.

Gleba w naszym poznaniu naukowym przestała już być czymś obojętnym lub złożonym tylko z takich to a takich składników fizyko-chemicznych. Jest ona ogromnie skomplikowanym środowiskiem nader bogatego życia organicznego. Wszak w niej żyją bakterie, tworzące z amoniaku sole amonowe i niszczące przy tym węglany, inne rozkładają sole amonowe, inne pobierają wolny azot z powietrza itd. A zwierzęta: robaki, roztocze, wije, (ich poczwarki) itd. itd., których jest przecie potężna ilość nie tylko co do okazów ale i gatunków!