Tak samo ciekawe stosunki są wśród much, gdzie istnieje np. forma bardzo ciekawa o tak zmarniałych skrzydłach, że nie może już latać. Jest to Hlicnoptilei Wodzickii Nom., forma endemiczna w Tatrach powyżej krainy kosodrzewu.

Najbardziej interesującą grupą zwierzęcą są jednak ślimaki. Zwierzęta te reagują na skład chemiczny gleby, zależne są zupełnie od środowiska w którym żyją (ślimaki wodne i lądowe!),a ich występowanie w pewnej krainie jest zupełnie niezależne od przypadkowego jakiegoś wpływu. W tej grupie najlepiej zaznacza się wpływ epoki lodowcowej na wędrówkę zwierząt z dalekiej północy, bowiem istnieje dużo form wspólnych Tatrom i Skandynawii, wspólnych równinom i górom, a ponadto aż 9 form wyłącznie górskich.

Całkiem osobny świat istnieje w stawach i jeziorach. Zwłaszcza zaś w stawach zamkniętych warunki życia są nader ciekawe, bo widzieliśmy już w najogólniejszych rysach, jak odrębną, ciekawą jest ich termika, skład chemiczny ich wody itd. Pomimo tak tam nieprzyjaznych na ogół warunków bytu istnieje przecież mnóstwo bardzo drobnych form, wiodących tu swój specjalnie w Tatrach jeszcze mało badany żywot. Mnóstwo tam glonów najrozmaitszych, okrzemków, raczków drobnych, prócz nich larwy owadów, mięczaki i kręgowce. Te ostatnie mają dwu rybich przedstawicieli tj. łososia i pstrąga, które z rzek zdołały się dostać do Morskiego Oka z jednej a do Popradzkiego stawu z drugiej strony. Między raczkami jest dość gatunków kosmopolitycznych, niektóre są pozostałością po okresie lodowcowym, np. Branchineda paludosa, żyjąca tylko w jednym stawie Dwoistym pod Małym Kościelcem.