Najbardziej niezależną grupą zwierzęcą są oczywiście ptaki. Spostrzeżono w Tatrach ogółem 200 gatunków, z tego tylko niewiele form przypadkowo tu się znalazło. Przypadkowo znajduje się w latrach np. sęp, bo nie tylko że dotąd nikt nie widział sępów gnieżdżących się, ale nawet młodych okazów nie spostrzegano. Z najprzedniejszych gnieżdżą się wysoko w halach lub turniach sokół postułka. Do typowych dla turni należy pomurnik, płochacz albo wróbel skalny Accentor alpinus, słowik szałaśnik (Euticilla tithys) i drugi gatunek B. inornata. I u ptaków występuje jednak bardzo ciekawe przystosowanie do różnych warunków w różnych krainach, bo np. występuje wędrówka w górę lub na dół zależna od pory roku (głuszec Tetrao urogallus), albo zmiana ubarwienia np. szałaśniki żywo ubarwione na dole, szare w górze, albo jeszcze głębsze przystosowanie, kiedy np. pliszka w nizinach wywodzi młode 2—3 razy, na Podhalu 2, nader rzadko 3 razy a już powyżej 1000 m z reguły tylko jeden raz!