Zbierzmy dla przeglądu jeszcze raz możliwie najkrócej wszystkie cechy fizyczne gór naszych i przede wszystkim uzupełnijmy je ważnymi datami z doświadczenia w Alpach, skoro na wiele zagadnień u nas dotąd nie zdołano odpowiedzieć. A zatem głównymi cechami klimatu alpejskiego w porównaniu z nizinnym są:

 • zmniejszone ciśnienie powietrza,
 • niższa średnia temperatura roczna,
 • mniejsze wahanie tejże (mniejsza różnica absolutna),
 • silne naświetlenie we dnie a promieniowanie
 • w nocy (pomimo mniejszych wahań dziennych w cieniu),
 • wyższa temperatura gleby,
 • znaczna różnica zależna od expozycji,
 • intensywniejsze światło,
 • więcej promieni ultrafioletowych,
 • niebo w zimie jaśniejsze,
 • mniejsza absolutna wilgotność powietrza,
 • silne zmiany względnej zawartości pary wodnej,
 • większe parowanie,
 • większe opady,
 • grubsze pokrywy śniegu, chroniące przed mrozem i wyschnięciem.

W takich warunkach roślina przystosowuje się do życia w sposób następujący:

 • skraca czas wegetacji,
 • zaczyna ją później, kiedy dni są już długie, jasne a noce krótkie ale zimne, przy czym oczywiście
 • temperatura powietrza jest wyższa,
 • przystosowuje się do częstych śniegów a nawet mrozów przy bardzo niskich temperaturach minimalnych,
 • zachowuje możność wegetacji dzięki zwiększonej insolacji nawet w zimie, oczywiście na miejscach wolnych od śniegu.