Efekt spadnięcia dużej lawiny można było widzieć przez lata 1907 i 1908 w dolinie Ciemno-smreczyńskiej pod przedostatnim karem (licząc od Pn ku Pd). Spadła ona z pod samego szczytu w dolinę, o jakieś 600 m niżej leżącą, zaznaczyła swą drogę, coraz szerszą ku dołowi wyrwą w kosodrzewie niższym, a potem w całej krainie lasu, zabierała ze sobą nie tylko drzewa napotkane, ale toczyła także ogromne głazy. Zawaliła sobą dolinę — na całą  szerokość a przynajmniej na 100 m długości — warstwą połamanych drzew, gałęzi itd. dochodzącą miejscami do 3 m grubości. Najwięcej materiału znalazło się po stronie przeciwnej doliny, nie przy brzegu zbocza z którego spadła, co oczywiście świadczy o jej znacznym rozpędzie.

Wymienionych dotąd kilka szczegółów daje nam już pewne wyobrażenie o tak zwanym klimacie »alpejskim«. Nie jest to jednak wszystko co tworzy ten klimat. Jedną z najważniejszych cech gór wysokich jest »linia wiecznego śniegu«. Powyżej tej granicy temperatura roczna nie podnosi się powyżej zera, a jeśli inne warunki są dogodne, to śnieg utrzymuje się przez cały rok. W Tatrach wysokich najwyższe szczyty sterczą ponad tę granicę; wiecznego śniegu jednak niema, a to najprawdopodobniej z powodu ich zbyt małej i rozczłonkowanej powierzchni. Istnieje jednak mnóstwo takich płatów śnieżnych, które trwają przez rok cały. W miejscach zupełnie zacienionych, wysokich, znajdują warunki, żeby przetrwać od roztopów aż do nowych zasp śnieżnych, czas to zresztą bardzo krótki, bo wynosi zaledwie kilka tygodni. Po stronie północnej płaty schodzą niżej niż po południowej tak, że nierzadko zdarza się widzieć je nawet na wysokości tysiąca kilkuset metrów, tylko wtedy zmieniają wyraźnie swój kształt i w latach pięknych, pogodnych znikają zupełnie. Wysoko zdarza się czasem, że »wieczny« śnieg przetrwa w jakiejś szczelinie czy czeluści cały rok jako bryła lodu (np. w grupie Czerwonych wierchów pod Krzesanicą od strony północnej).