Nie wdając się w bliższe szczegóły co do rozmieszczenia opadów i ich zawisłości od innych zjawisk, musimy jednak wyróżnić pewną ich grupę, mianowicie śnieg. W Krakowie padał on w r. 1906, przez 66 dni, w Nowym Targu przez 65, w Poroninie znowu przez 66, a wreszcie w Zakopanem przez 82 — zatem widzimy tu już zupełną zależność od wzniesienia. Okoliczność czy pada śnieg czy nie, jest nader ważna dla roślin i zwierząt, dlatego, chcąc sobie zdać sprawę z pewnych powodów w świecie organicznym, powinniśmy być dobrze poinformowanymi o tern, kiedy na jakiej wysokości zaczyna padać śnieg a kiedy kończy. Nie mając ani jednej stacji meteorologicznej, położonej choćby w miernej wysokości, nie mamy tym samym żadnego szeregu ciągłych obserwacyj.

Nie tylko dla istot żywych ma znaczenie czas trwania i grubość pokrywy śnieżnej. Im wyższe góry, im bardziej dzikie, tern większy wpływ niwelacyjny wywiera śnieg. I to nie tylko przez to, że skupiając się w coraz to grubsze grudki, tworzy wreszcie w warunkach dogodnych lodowce. O tej działalności dzisiaj w Tatrach niema mowy. Śnieg ma jednak skutkiem bardzo słabej spoistości cząstek wybitną tendencję do wytwarzania lawin, a te już dobrze zaznaczają swoje istnienie w Tatrach. Należy odróżnić »kurniawy« od właściwych lawin. Gdy zupełnie suchy śnieg, świeżo spadły, dostaje się za podmuchem wiatru (gdy jest na stromych upłazach to i bez tego) w dół, to zgoła prawie materiału skalnego nie zabiera ze sobą. Gdy jednak poleżał dłużej a potem nagle zaczyna mięknąć, to często niepodobna powiedzieć z jakiego powodu powstają lawiny — tym razem już prawdziwe. Ich rola przy przenoszeniu okruchów skalnych a nawet dużych brył z miejsc wyższych na niższe jest znaczna. I nad tern niema żadnych obserwacyj; gorzej — bo nawet ciężko znaleźć wzmiankę w literaturze turystycznej, choć przecież znajomość miejsca, gdzie szczególnie często spadają lawiny, przydałaby się bezpośrednio turystom zimowym.