Widzimy stateczny wzrost opadów od Krakowa do Zakopanego i musimy uważać, że to zjawisko jest w niewątpliwym związku z absolutnym wzniesieniem. Gdybyśmy jednak zwrócili uwagę na sporą ilość punktów między Krakowem a Zakopanem, spostrzeglibyśmy wnet, że prócz absolutnego i względne wzniesienie gra swą rolę i to nawet w danych warunkach pokaźniejszą niż tamto. Bliższe szczegóły wyjaśni najlepiej mapka rozmieszczenia opadów. Stanie się ona od razu zrozumiałą jeśli sobie uprzytomniony, że kierunek naszych gór względem najczęściej deszcz przynoszących wiatrów jest prawie prostopadły, że zatem góry chwytają i zatrzymują na sobie największą ich ilość po stronie wiatrów północno zachodnich, gdy po stronie przeciwnej, w cieniu tych wiatrów, mamy równocześnie minima opadów. Jaskrawo uderza to w samych Tatrach, gdyż tu asymetria w rozmieszczeniu opadów jest najwybitniejsza.

Wracając do naszych czterech stacyj, musimy podnieść jeszcze kilka uważnych punktów. Więc przede wszystkim należy podkreślić fakt, że znana, piękna polska jesień« jest udziałem wszystkich czterech, gdyż październik ma najmniej opadów. Z pomiędzy pór roku najmniejszą sumę ma zima, największą lato — znowu cecha kontynentalności. Pomimo największej liczby dni z opadami, Kraków ma najmniejszą sumę, a Zakopane o wiele większą niż np. Nowy Targ.