Toteż nigdzie indziej na ziemiach Polski nie można widzieć takiego bogactwa szczegółów, ciekawych zarówno z punktu widzenia estetycznego jak naukowego. Należy wspomnieć przynajmniej o dwóch. W »zjawisku Brokena« widzimy własną, karykaturalnie powiększoną sylwetę na chmurze, która wtedy odgrywa rolę ekranu. Jest to jednak zjawisko rzadkie. Częściej zdarza się, że dwie grube warstwy powietrza z których górne jest bardziej ogrzane od dolnego stykają się ze sobą w płaszczyźnie prawie poziomej. Jeśli jest zupełna cisza, to powstająca mgła tworzy pokład poziomy. Wystarczy wtedy być ponad granicą zetknięcia, aby zobaczyć »morze mgieł«, gdyż falista górna powierzchnia wywołuje wrażenie ruchliwego morza.

Ośrodkami, około których kondensuje się para wodna w najdrobniejsze kuleczki, są nader drobniuchne cząsteczki stałe, które unoszą się w powietrzu. Od ich ilości zależy naturalnie czystość i dobroć powietrza. Niestety dotąd nie wykonano w naszych Tatrach takich badań, wiemy tylko w ogóle, że im dalej od miast, od domów mieszkalnych, siedzib ludzkich itd., tym mniej tych cząsteczek. Dla celów naukowych jednak to trochę za mało.  Normalnie sucha mgła jest rzadka w Tatrach; zazwyczaj zaś z mgły, która osłania regle, spada deszcz i to najczęściej długotrwały.