Nie wciągając w tej chwili w rachubę opadów atmosferycznych, które grają ogromną rolę, ale same znowu są zależne od rzeźby terenu, musimy przede wszystkim podnieść wielki stopień »kontynentalności« Nowego Targu, wyrażający się w różnicy absolutnej. I to miasto i jeszcze bardziej Poronin mają ostrą zimę, ostrzejszą od Zakopanego, choć ono leży znacznie wyżej: wyraźny to wpływ ukształtowania terenu, bowiem obie miejscowości leżą w dolinie Dunajca. Stwierdzono zaś we wszystkich odnośnych przypadkach, że w dolinach, otoczonych wysokimi ścianami, następuje lokalne przeziębienie, które czasem może dojść aż do odwrócenia temperatur, tj. do wzrostu ciepłoty z wysokością. Wytłumaczenie tego zjawiska jest dość proste: w dni pogodne nocą i zimą skorupa traci dużo ciepła skutkiem promieniowania, powietrze zimne spływa zatem po zboczach ku dołowi i gromadzi się jako cięższe w miejscach najniższych, dopóki jakiś znaczniejszy ruch mas powietrznych nie zniszczy tego warstwowania.

Różnice temperatur w cieniu są wedle dotychczasowych doświadczeń dla dnia i nocy zarówno jak i pór roku największe w dolinach; im wyżej w górę, tern stają się mniejsze. Wreszcie na jakiejś wysokości 9500 m znikłyby zupełnie.

Przy wznoszeniu się w górę następuje równolegle ze spadkiem temperatury — inny objaw: wzrasta insolacja. Rozumiemy przez to sumę działania wszystkich promieni słonecznych padających w jednostce czasu na jednostkę powierzchni. Wynosi ono 25-3 kalorii gramowych na granicy atmosfery ziemskiej: padające w tej wysokości na 1 cm2 promienie słoneczne ogrzałyby 2 do 3 gramów wody z 0° na 1°C w ciągu 1 min. Przechodząc przez atmosferę, promienie słoneczne ulegają częściowej absorpcji przez powietrze, parę wodną itd., a to tym bardziej, im grubsze warstwy przebywają.