Widzieliśmy poprzednio skutek działania czynników zewnętrznych na powierzchnię; przypatrzmy się teraz sposobom, jak niektóre z nich działają. Góry, szczególnie tak odosobnione a wyniosłe jak Tatry, są jakby potężnym laboratorium, w którym dzieje się taka moc zjawisk atmosferycznych, że człowiek z nizin nigdy ich u siebie nie zobaczy.

Powszechnie znaną jest rzeczą, iż wznosząc się do góry, natrafiamy na powietrze coraz to rzadsze, do tego stopnia, że w pewnej wysokości życie ludzkie zaczyna już być zagrożone. Objaw ten następuje nie tylko u ludzi, ale u wszystkich organizmów w ogóle, tylko oczywiście w różnym stopniu. Z doświadczeń nad rośliną Topinambur wiadomo np., iż przy ciśnieniu tylko 150 mm dawała 9 razy tak długie pędy jak w warunkach normalnych; ale już ciśnienie 350 mm zmniejszyło różnicę prawie do zera (pędy pszenicy 20 cm zamiast 175 cm). W Tatrach nawet na najwyższym punkcie nie odczuwamy z togo powodu bezpośrednich skutków fizjologicznych; tym mniej odczuwają je rośliny. Rozrzedzone powietrze jest natomiast znakomitym przewodnikiem promieni słonecznych i ułatwia ogromnie parowanie, a te czynniki znaczą już bardzo wiele w gospodarstwie przyrody i dają się u nas znakomicie odczuć. Nie doznając sami bezpośrednich skutków wznoszenia się, możemy jednak notować je przyrządami. Doskonały barometr pokazałby nam prawidłową zależność, istniejącą pomiędzy ciśnieniem atmosferycznym a wzniesieniem nad poziom morza.