Najciekawsze są stosunki ciepłoty czyli termika stawów. Odnośnie np. do Morskiego Oka posiadamy wcale pokaźną ilość obserwacyj wykonanych już nie przez różnych, ale co ważniejsza, przez jednego obserwatora z planem z góry doskonale obmyślanym. Wynika z nich mnóstwo ciekawych wniosków co do termiki, która jest czymś zupełnie indywidualnym, regulowanym ogólnymi prawami przyrody w sposób swoisty. Kilka przykładów wyjaśni to bliżej.

Widzimy zatem, że różnica temperatur dnia i nocy na powierzchni jest bardzo małą, że woda przy brzegu jest cieplejsza niż na środku w południe, w nocy zaś stosunek się odwraca (w tych samych zresztą warunkach!). Z obserwacyj w dłuższych okresach wynika, że zmiany temperatury wody są w pierwszym rzędzie zależne od ciepłoty powietrza w najbliższych kilku tygodniach poprzedzających dzień obserwacji, z bilansu rocznego zaś wynika, że w zimie woda jest najzimniejszą tuż pod lodem, w lecie na dnie. Pochód temperatur dnia i roku, insolacja, opady, przewodnictwo skał, topniejący lód i śnieg, wiatry itd. wytwarzają arcyciekawe stosunki termiczne. Dość powiedzieć, że np. powierzchnie łączące punkty tej samej temperatury czyli tzw. powierzchnie izotermiczne, okazały się powierzchniami krzywymi wyższego rzędu.