Klimat Tatr - Archiwum

Klimat i temperatura w Tatrach cz. 2

Najciekawsze są stosunki ciepłoty czyli termika stawów. Odnośnie np. do Morskiego Oka posiadamy wcale pokaźną ilość obserwacyj wykonanych już nie przez różnych, ale co ważniejsza, przez jednego obserwatora z planem z góry doskonale obmyślanym. Wynika z nich mnóstwo ciekawych wniosków co do termiki, która jest czymś zupełnie indywidualnym, regulowanym ogólnymi prawami przyrody w sposób swoisty. [&hellip

Czytaj dalej...

Klimat i temperatura w Tatrach cz. 1

Mówiąc o temperaturach powietrza na różnych wysokościach, trzeba wspomnieć także o ciepłocie wody w źródłach, strumieniach i stawach. I u także rozporządzamy tylko małą ilością obserwacyj, czynionych najczęściej dorywczo, bez planu, nigdy nie tworzących jakiejś większej, dłużej trwającej serii. Ciepłota strumieni i potoków jest w ogóle niska i zależna od pór roku. Bliższych danych mamy [&hellip

Czytaj dalej...

Opady i klimat w Tatrach cz. 10

Bardzo ważnym szczegółem fizjognomii klimatycznej są wiatry. Odgrywają one w górach bardzo znaczną rolę, albowiem są zjawiskiem częstym, a ponadto im wyżej tern potężniej wieją. W Zakopanem, gdzie kierunek wiatrów znacznie zależy od terenu, w 1906 r. wiały najczęściej wiatry południowe, bo w 103 wypadkach, potem wiatry północno-zachodnie. Trochę wyżej kierunek w szczegółach jeszcze bardziej [&hellip

Czytaj dalej...

Opady i klimat w Tatrach cz. 9

Efekt spadnięcia dużej lawiny można było widzieć przez lata 1907 i 1908 w dolinie Ciemno-smreczyńskiej pod przedostatnim karem (licząc od Pn ku Pd). Spadła ona z pod samego szczytu w dolinę, o jakieś 600 m niżej leżącą, zaznaczyła swą drogę, coraz szerszą ku dołowi wyrwą w kosodrzewie niższym, a potem w całej krainie lasu, zabierała [&hellip

Czytaj dalej...

Opady i klimat w Tatrach cz. 8

Nie wdając się w bliższe szczegóły co do rozmieszczenia opadów i ich zawisłości od innych zjawisk, musimy jednak wyróżnić pewną ich grupę, mianowicie śnieg. W Krakowie padał on w r. 1906, przez 66 dni, w Nowym Targu przez 65, w Poroninie znowu przez 66, a wreszcie w Zakopanem przez 82 — zatem widzimy tu już [&hellip

Czytaj dalej...

Opady i klimat w Tatrach cz. 7

Widzimy stateczny wzrost opadów od Krakowa do Zakopanego i musimy uważać, że to zjawisko jest w niewątpliwym związku z absolutnym wzniesieniem. Gdybyśmy jednak zwrócili uwagę na sporą ilość punktów między Krakowem a Zakopanem, spostrzeglibyśmy wnet, że prócz absolutnego i względne wzniesienie gra swą rolę i to nawet w danych warunkach pokaźniejszą niż tamto. Bliższe szczegóły [&hellip

Czytaj dalej...

Opady i klimat w Tatrach cz. 6

Toteż nigdzie indziej na ziemiach Polski nie można widzieć takiego bogactwa szczegółów, ciekawych zarówno z punktu widzenia estetycznego jak naukowego. Należy wspomnieć przynajmniej o dwóch. W »zjawisku Brokena« widzimy własną, karykaturalnie powiększoną sylwetę na chmurze, która wtedy odgrywa rolę ekranu. Jest to jednak zjawisko rzadkie. Częściej zdarza się, że dwie grube warstwy powietrza z których [&hellip

Czytaj dalej...

Opady i klimat w Tatrach cz. 5

Jakkolwiek insolacja jest niesłychanie ważną, bo przecież w górach potężnie wspiera rozwój i podtrzymuje życie organizmów, to jednak dla naszych szczytów jest jeszcze zupełnie niezbadana. Najbliższym skutkiem ogólnego spadku temperatury w cieniu z powodu wzniesienia a z tego samego powodu wzrostu insolacji, jest ogromna różnica lokalna temperatury miejsca, zależnie od położenia względem stron świata. Przyjmijmy, [&hellip

Czytaj dalej...

Opady i klimat w Tatrach cz. 4

Nie wciągając w tej chwili w rachubę opadów atmosferycznych, które grają ogromną rolę, ale same znowu są zależne od rzeźby terenu, musimy przede wszystkim podnieść wielki stopień »kontynentalności« Nowego Targu, wyrażający się w różnicy absolutnej. I to miasto i jeszcze bardziej Poronin mają ostrą zimę, ostrzejszą od Zakopanego, choć ono leży znacznie wyżej: wyraźny to [&hellip

Czytaj dalej...

Opady i klimat w Tatrach cz. 3

W kwietniu, kiedy rośliny na dobre budzą się do życia, widzimy owe znane »przymrozki«, które niestety zbyt często tyle szkody wyrządzają. W Krakowie spada temperatura do – 2 4°, w Zakopanem nawet do -11‘4° C, absolutna różnica wynosi tu aż 30° C. W ciągu całego roku widzimy te same gwałtowne skoki: mówią one przede wszystkim [&hellip

Czytaj dalej...