Historia geologiczna cz. 5

Wcześniejszy wpis z tego tematu – http://www.solecki.com.pl/historia-geologiczna-cz-4/ Ciekawy jest stosunek lodowców w Tatrach do lodowców Europy północnej. Nie jest on jeszcze bliżej znany, to jedno jest pewne, że wielki lodowiec, który pokrył Europę północną od Anglii począwszy na W jednym wielkim płaszczem, a sięgnął aż po Kraków i jeszcze niżej na Pd, — był tą [&hellip

Czytaj dalej...

Historia geologiczna cz. 4

Wcześniejszy wpis z tego tematu – http://www.solecki.com.pl/historia-geologiczna-cz-2/ Dopiero od tej chwili możemy śledzić rozwój Tatr dzisiejszych i to nie tylko rozwój geologiczny, ale historię Tlory a nawet fauny. Wprawdzie w czasie zalewu morskiego żyły tu tylko zwierzęta morskie, ale ten już dziś zupełnie zamarły świat był niesłychanie ciekawy. Morze zajmowało coraz to nowe przestrzenie, a [&hellip

Czytaj dalej...

Historia geologiczna cz. 3

Wcześniejszy wpis z tego tematu – http://www.solecki.com.pl/historia-geologiczna-cz-3/ Istnienie takich różnic można wytłumaczyć tylko powstawaniem wśród zupełnie odmiennych warunków. Umożliwia zaś takie tłumaczenie okoliczność, iż istotnie wśród skał obu seryj znajdujemy osady: brzeżne, przybrzeżne itd. aż do takich, które powstały w znacznych głębiach, dalej prawdziwe rafy koralowe, wapienie niekoralowe, ale niemniej wytworzone tuż pod powierzchnią wody [&hellip

Czytaj dalej...

Historia geologiczna cz. 2

Wcześniejszy wpis z tego tematu – http://www.solecki.com.pl/historia-geologiczna-cz-1/ Historię geologiczną Tatr powinno by się rozpocząć od skał krystalicznych, od granitu, gnejsów itd. Jest to jednak jak dotąd sprawa bardzo ciemna, mało badana. Z tego co dotąd nad granitami zrobiono zdaje się z pewnością wynikać, że tworzyły one niegdyś góry, należące do systemu „hercyńskiego”. Dawno temu, bardzo [&hellip

Czytaj dalej...

Historia geologiczna cz. 1

Jest ciekawym zagadnieniem psychologicznym wyświetlenie powodów, dla których góry wywierają na wszystkich tak potężny, nieprzeparty wpływ.Takiej różnorodności wrażeń piękna i takiej mocy uczuć nie zaznaje się nigdzie indziej. A do jak głębokich refleksji filozoficznych zmuszają te milczące kolosy! Zaiste głęboka jest prawda w opowiadaniu biblijnym o wielkiej pokusie: Czart wiedział po co Chrystusa wyprowadził na [&hellip

Czytaj dalej...

Roślinność i zwierzęta w Tatrach cz. 20

Tak samo ciekawe stosunki są wśród much, gdzie istnieje np. forma bardzo ciekawa o tak zmarniałych skrzydłach, że nie może już latać. Jest to Hlicnoptilei Wodzickii Nom., forma endemiczna w Tatrach powyżej krainy kosodrzewu. Najbardziej interesującą grupą zwierzęcą są jednak ślimaki. Zwierzęta te reagują na skład chemiczny gleby, zależne są zupełnie od środowiska w którym [&hellip

Czytaj dalej...

Roślinność i zwierzęta w Tatrach cz. 19

W Tatrach istnieje chrząszczy prawie cztery razy tyle co motyli. Zmuszone do życia na podłożu, przystosowały się one do niego bardzo i to nawet do warunków możliwie najniekorzystniejszych, bo np. w krainie turni żyje jeszcze około 40 form, w tern jakieś 7 właściwych tej krainie. I w innych grupach owadzich występują te same lub podobne [&hellip

Czytaj dalej...

Roślinność i zwierzęta w Tatrach cz. 18

Prócz tych mają te krainy jeszcze formy wspólne. I tak: A-f-B-j-G form 6 (prócz pięciu poprzednio wymienionych jeszcze błyszczka jarzynówka Plusici gamma), B-j-C — form 9, A-j-B — form 17. Największa granica w świecie roślinnym, górna granica świerka, zaznacza się i u motyli w sposób bardzo wybitny, bo poniżej tej granicy spotykamy 73% ogólnej ich [&hellip

Czytaj dalej...

Roślinność i zwierzęta w Tatrach cz. 17

Jak w nizinach tak i tu bez porównania barwniejszym, ruchliwszym i żywszym od zwierząt kręgowych i wszystkich innych jest świat owadów, chrząszczy i motyli. Zwłaszcza te ostatnie pojawiają się z pełną wiosną w takim rozkwicie, w takiej świetności i ilości, że rzadko tylko na nizinach można spotkać coś podobnego. Zwracały one od dawna na siebie [&hellip

Czytaj dalej...

Roślinność i zwierzęta w Tatrach cz. 16

U gadów i płazów występuje zjawisko przystosowania się w ten sposób, iż z niżu podchodzę one tylko do pewnej wysokości w górach, zachowując tu swoje ściślejsze przystosowanie nizinne; jest to zatem przede wszystkim reakcja na inne warunki klimatyczne. W Tatrach znamy w ogóle 8 gadów i 14 płazów. Z pierw-szych padalec zwyczajny (Anguis fragilis L) [&hellip

Czytaj dalej...