Roślinność i zwierzęta w Tatrach cz. 20

Tak samo ciekawe stosunki są wśród much, gdzie istnieje np. forma bardzo ciekawa o tak zmarniałych skrzydłach, że nie może już latać. Jest to Hlicnoptilei Wodzickii Nom., forma endemiczna w Tatrach powyżej krainy kosodrzewu. Najbardziej interesującą grupą zwierzęcą są jednak ślimaki. Zwierzęta te reagują na skład chemiczny gleby, zależne są zupełnie od środowiska w którym [&hellip

Czytaj dalej...

Roślinność i zwierzęta w Tatrach cz. 19

W Tatrach istnieje chrząszczy prawie cztery razy tyle co motyli. Zmuszone do życia na podłożu, przystosowały się one do niego bardzo i to nawet do warunków możliwie najniekorzystniejszych, bo np. w krainie turni żyje jeszcze około 40 form, w tern jakieś 7 właściwych tej krainie. I w innych grupach owadzich występują te same lub podobne [&hellip

Czytaj dalej...

Roślinność i zwierzęta w Tatrach cz. 18

Prócz tych mają te krainy jeszcze formy wspólne. I tak: A-f-B-j-G form 6 (prócz pięciu poprzednio wymienionych jeszcze błyszczka jarzynówka Plusici gamma), B-j-C — form 9, A-j-B — form 17. Największa granica w świecie roślinnym, górna granica świerka, zaznacza się i u motyli w sposób bardzo wybitny, bo poniżej tej granicy spotykamy 73% ogólnej ich [&hellip

Czytaj dalej...

Roślinność i zwierzęta w Tatrach cz. 17

Jak w nizinach tak i tu bez porównania barwniejszym, ruchliwszym i żywszym od zwierząt kręgowych i wszystkich innych jest świat owadów, chrząszczy i motyli. Zwłaszcza te ostatnie pojawiają się z pełną wiosną w takim rozkwicie, w takiej świetności i ilości, że rzadko tylko na nizinach można spotkać coś podobnego. Zwracały one od dawna na siebie [&hellip

Czytaj dalej...

Roślinność i zwierzęta w Tatrach cz. 16

U gadów i płazów występuje zjawisko przystosowania się w ten sposób, iż z niżu podchodzę one tylko do pewnej wysokości w górach, zachowując tu swoje ściślejsze przystosowanie nizinne; jest to zatem przede wszystkim reakcja na inne warunki klimatyczne. W Tatrach znamy w ogóle 8 gadów i 14 płazów. Z pierw-szych padalec zwyczajny (Anguis fragilis L) [&hellip

Czytaj dalej...

Roślinność i zwierzęta w Tatrach cz. 15

Najbardziej niezależną grupą zwierzęcą są oczywiście ptaki. Spostrzeżono w Tatrach ogółem 200 gatunków, z tego tylko niewiele form przypadkowo tu się znalazło. Przypadkowo znajduje się w latrach np. sęp, bo nie tylko że dotąd nikt nie widział sępów gnieżdżących się, ale nawet młodych okazów nie spostrzegano. Z najprzedniejszych gnieżdżą się wysoko w halach lub turniach [&hellip

Czytaj dalej...

Roślinność i zwierzęta w Tatrach cz. 14

Niejedno z nich mogłoby istnieć w pewnych określonych warunkach klimatycznych, ale nie znajdując tu np. pożywienia to roślinnego czy zwierzęcego żyje faktycznie gdzie indziej. Na odwrót wiele zwierząt zapędza się czasowo w krainy, gdzie ogół warunków jest dla nich nieprzyjazny. Te wszystkie okoliczności sprawiają, że rozmieszczenie zwierząt w krainy jest mniej pewno niż u roślin, [&hellip

Czytaj dalej...

Roślinność i zwierzęta w Tatrach cz. 13

Gdy dzisiejszą florę Tatr porównywamy z florą gór najbliższych, a więc Sudetów, Alp, Karpat wschodnich itd. a w dodatku odniesiemy ją jeszcze do flory na północy, spostrzeżemy w rozkładzie form wspólnych i różnych pewne prawidłowości. Siedząc za ich powstaniem, tzn. cofając się wstecz choćby tylko do epoki lodowcowej, zauważymy przemożną rolę gór w ogóle, a [&hellip

Czytaj dalej...

Roślinność i zwierzęta w Tatrach cz. 12

A co za roje motyli, jaki szum skrzydeł owadzich! Szczególnie te pierwsze odgrywają przy zapylaniu roślin w górach ogromną rolę, jakiej nawet w przybliżeniu nie mają w dolinach. Występuje tu więc zjawisko przystosowania się roślin do owadów, zjawisko powszechne i na niżu ale tam nie tak ważne jak w górach. Przystosowanie do warunków niekorzystnych rozciąga [&hellip

Czytaj dalej...

Roślinność i zwierzęta w Tatrach cz. 11

Dla kogoś, kto się nigdy roślinami nie zajmował, powyższe spisy będą oczywiście tylko suchą statystyką. Różnice w obserwować się dającym święcie roślinnym są jednak tak duże, iż uderzają każdego, kto w ogóle patrzy na swe otoczenie. Nie znając ani jednej nazwy, można jednak odbierać pełne wrażenie estetyczne, przypatrując się roślinom w ich bardzo krótkotrwałym okresie [&hellip

Czytaj dalej...